Papertheater Catalogs


At papirteater.dk we will as best we can (and hopefully with the help of many theater experts) try to build catalogs of various publishers releases dukketeaterark.

We begin with the two major Danish publishers of dukketeaterark, Alfred Jacobsen's Danish Theatre Decorations - later continued by Vilhelm. Prior and Prior's Puppet theaters - and Carl Allers Etablissement, first with the pages of Illustrated Family Journal and then with Pegasusteatret. Next comes the big German publishers starting with Schreiber Kinder Theater.

We will try to gather all available information on individual publishers' editions, which sometimes can be very detailed, right down to draw, various editions, press runs and release dates, while others only cover sheet motive and content (forest backdrop, forest, 4 sets). The distant goal is that here must be available a summary of what is actually published by papirteaterark.

We will strive also to show illustrations of the various sheets. (And here we hope for help especially from our many experts!).

While the catalogs will be posted on the web, hope and pray we are to have additions, corrections and corrections sent, so the listings at any time to display the most accurate information.

Eventually, the individual catalogs also be downloaded in a pdf version, when we think that they have sufficient volume. Knowledge must in principle be accessible and free for all. The Internet allows us to make the latest knowledge public as soon as it is known.

Responsible for catalogs and their update and content: Per Brink Abrahamsen and Soren Mortensen ...
In papirteater.dk werden wir so gut wie möglich (und hoffentlich mit  Hilfe von vielen Papiertheaterexperten) versuchen, Kataloge über die Produktionen der  verschiedenen Papiertheaterverlage aufzubauen.

Wir beginnen mit den beiden großen dänischen Verlegern von Papiertheaterbogen, Alfred Jacobsen mit Alfred Jacobsens Danske Teaterdekorationer  - später von Vilhelm Prior und Priors Dukketeatre fortgesetz - und Carl Allers Etablissement, zuerst mit den Seiten der Zeitschrift Illustreret Familie Journal und dann mit Pegasusteatret.
Als nächstes kommen die großen deutschen Verlage, beginnend mit Schreibers Kindertheater.

Wir werden versuchen, alle verfügbaren Informationen über die Ausgaben der einzelnen Verlage zu sammeln.  Das Fernziel ist  hier eine allgemein zugängliche Übersicht  über  alle Ausgaben von Papiertheaterbogen zu schaffen.

Wir werden uns auch bemühen, Abbildungen der verschiedenen Blätter zu zeigen. (Und hier hoffen wir vor allem auf unsere vielen Experten!)

Während die Kataloge im Internet veröffentlicht werden, hoffen und bitten wir um   Ergänzungen und Korrekturen, so dass die Listen jederzeit die genauesten und aktuellen Informationen zeigen.

Schließlich werden die einzelnen Kataloge auch in einer PDF-Version zum Herunterladen zur Verfügung stehen, sobald sie genügend Volumen haben. Das Wissen soll im Prinzip für alle Interessenten zugänglich und frei sein. Das Internet ermöglicht es uns, die neuesten Erkenntnisse schnellstmöglich bekannt zu machen.

Verantwortlich für die  Kataloge, ihre Aktualisierung und ihren Inhalt sind  Per Brink Abrahamsen und Soren Mortensen

På papirteater.dk vil vi efter bedste evne (og forhåbentlig med hjælp fra mange dukketeater-eksperter) forsøge at opbygge kataloger over de forskellige forlags udgivelser af dukketeaterark. 

Vi begynder med de to store danske udgivere af dukketeaterark, Alfred Jacobsen med Alfred Jacobsens danske Teaterdekorationer - senere fortsat af Vilh. Prior og Priors Dukketeatre - og Carl Allers Etablissement, først med siderne i Illustreret Familie Journal og dernæst med Pegasusteatret.
Dernæst kommer de store tyske forlag begyndende med Schreibers Kindertheater.

Vi vil forsøge at samle alle tilgængelige oplysninger om de enkelte forlags udgivelser, som i visse tilfælde kan være meget detaljerede, helt ned til tegner, forskellige udgaver, trykoplag og udgivelsesdatoer, mens andre kun omfatter arkets motiv og indhold (Skov, bagtæppe; skov, 4 kulisser). Det fjerne mål er at her skal være tilgængelig en oversigt over hvad der overhovedet er udgivet af papirteaterark.

Vi vil bestræbe os på også at vise illustrationer af de forskellige ark. (Og her håber vi især på hjælp fra vores mange eksperter!).

Samtidig med at katalogerne bliver lagt ud på nettet, håber og ber vi om at få tilføjelser, rettelser og korrektioner tilsendt, så oversigterne til enhver tid kan vise de mest korrekte oplysninger.

Efterhånden vil de enkelte kataloger også kunne downloades i en pdf-udgave, når vi synes at de har tilstrækkelig volumen. Viden skal principielt være tilgængelig og gratis for alle. Internettet giver os mulighed for at gøre den nyeste viden offentlig, så snart den er kendt.

Ansvarlige for kataloger, opdatering og indhold er: Per Brink Abrahamsen og Søren Mortensen ...

 
Close

Glemt adgangskode?